Tento portál přináší největší profesní sdružení ZZP
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
Svaz českých a moravských výrobních družstev

FAQ

Otázka: Mohu poskytovat náhradní plnění, když jsem letos založil firmu?

Odpověď: Podle platné úpravy není oprávněn poskytovat náhradní plnění zaměstnavatel více než 50% OZP v roce, kdy zahájil svoji činnost (neexistuje hodnota počtu zaměstnaných OZP za předchozí rok).

Otázka: ZZP zahájil činnost v dubnu 2014, uzavřel pracovní smlouvy postupně s 5 OZP v době od května do prosince, k vymezení CHPM došlo v červenci až v listopadu 2014. Jaký limit NP bude platit pro rok 2015?

Odpověď: Novela § 81 zákona od 1.1.2015 odvozuje nově roční limit od průměrného přepočteného počtu OZP zaměstnaných v předchozím roce na CHPM. Proto lze do průměrného počtu zahrnout počet vypočtený podle vyhlášky jen za dobu, kdy dotčení OZP pracovali na vymezených CHPM.

Otázka: Existuje nějaký aktuální seznam všech poskytovatelů náhradního plnění? Kde ho najdu?

Odpověď: Takový seznam dosud skutečně neexistuje. Probíhají však jednání o povinné elektronické evidenci náhradního plnění, v rámci které by takový veřejně přístupný seznam automaticky vznikl. Tento katalog má za cíl nahradit připravovaný veřejný seznam před jeho spuštěním.

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde